പിച്ചാവരം എന്ന കണ്ടൽ വീട്

കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ അധികം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് പിച്ചാവരം (Pichavaram) കണ്ടൽ വനം. നിത്യഹരിതമായ കണ്ടൽ തുരുത്തുകളും അതിനിടയിലൂടെ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആഴം കുറഞ്ഞ തോടുകളും ചേരുന്നതാണ് പിച്ചാവരം. തമിഴ് നാട്ടിലെ മറ്റു വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും പിച്ചാവരം പ്രകൃതി ഭംഗി കൊണ്ടും, ഭൂപ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നു. മൂവായിരം ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഈ പ്രദേശം ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കണ്ടൽ വനം ആയി പരിഗണിക്കുന്നു. ബംഗാളിലെ സുന്ദര വനം ആണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടൽ വനം.

Continue reading “പിച്ചാവരം എന്ന കണ്ടൽ വീട്”

Advertisement

അപ്പോൾ ഭാര്യ ചോദിച്ചു: ഓ, നിങ്ങൾ മരിച്ചില്ലേ?

Paul-Therouxവിഖ്യാത സഞ്ചാര സാഹിത്യകാരൻ പോൾ തെറുവുമായി ഉള്ള അഭിമുഖം മാതൃഭൂമി വാരാന്ത പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് വളരെ നല്ല ഒരു വായന അനുഭവമായി. എസ്. കെ. പൊറ്റെക്കാടിനു ശേഷം മലയാളത്തിൽ തികഞ്ഞ ഒരു സഞ്ചാര സാഹിത്യകാരൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മലയാളി അല്ലെങ്കിലും പോൾ തെറു ഒരു വ്യത്യസ്തൻ തന്നെയാണ്. സഞ്ചാരത്തിനും എഴുത്തിനുമായി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞു വെച്ച തെറുവിന്റെ ജീവിതവും, കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളും നമ്മെ അതിശയിപ്പിക്കും. ഈ അഭിമുഖം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നാം അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകും, “ലോകമേ തറവാട്”. അഭിമുഖം വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

കടപ്പാട്: മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം, 22 ഫെബ്രുവരി 2015